Swarovski original
CZ / SK / PL
 
        Originálne šperky Swarovski 
        Pre ženy, ktoré chcú viac ... !
Domovská stránka / Obchodné podmienky / Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

REKLAMÁCIU NA TOVAR JE MOŽNÉ UPLATNIŤ IBA NA WWW.SPERKY-AUREA.SK

Tento reklamačný poriadok v súlade so zákonom č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník (NOZ, v platnom znení), a zákonom č. 634/1992 Sb., Zákon o ochrane spotrebiteľa (v platnom znení) upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky kupujúcim-spotrebiteľom. Na kupujúceho-nespotrebiteľa sa vzťahuje ustanovenie zákona č. 513/1991 Sb. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie kazov tovaru, ktorý je v záručnej lehote, alebo na prípady rozporu s kúpnou zmluvou.

REKLAMÁCIA ZÁSIELKY POŠKODENÉ DOPRAVCOM

Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a ochrannej lepiacej pásky, počet balíkov a v prípade akejkoľvek chyby toto okamžite oznámiť samotnému prepravcovi. V prípade, keď ochranná páska na tovaru je narušená, či pri objavení iných narušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky a i v už hore uvedených prípadoch sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať, poprípade spísať reklamačný protokol o narušenosti zásielky rovno s dopravcom. 
Ak príjemca zásielky zistí chybu vyplývajúcu z poškodení pri doprave, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez odkladu zasielateľovi e-mailom, a to najneskôr do troch dní odo dňa, keď bola zásielka doručená, a tiež v okamihu prevzatia tovaru dopravcom, a vyžiadať si spísanie Zápisu o škode s dopravcom. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že reklamácia z tohto dôvodu nebude uznaná.

ZÁRUKA

Predávajúci poskytuje na všetky výrobky záručnú lehotu v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim-spotrebiteľom a 12 mesiacov od prevzatia kupujícím-nespotrebiteľom.

Keď sa objaví kaz na výrobku v záručnej lehote, zašle kupujúci predávajúcemu formálnu správu o reklamácii na email reklamace@sperky-aurea.sk a reklamovaný tovar následne odošle na adresu:  
 
Vicus Aurea, s.r.o.
Martina Jiroušková
Čistá 71
569 56 Čistá
ČESKÁ REPUBLIKA

spolu s dodacím listom, alebo akýmkoľvek ďalším dokumentom potvrdzujúcim zakúpenie tovaru v obchode predávajúceho (kópie postačí) a uvedie popis chyby a požadovaný spôsob riešenia reklamácie, prípadne s číslom bankového účtu, na ktorý mu majú byť vrátené peniaze za tovar. Keď kupujúci neuvedie spôsob riešenia reklamácie, bude táto riešená v súlade so zákonom.

Predávajúci sa zaväzuje vyriadiť reklamáciu kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej doručení predávajúcemu. O vyriadení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho telefonicky a emailom. 
 
Tovar nevracajte formou dobierky, nebude prevzaté! Vždy odosielajte ako obchodný balík alebo doporučenou zásielkou. Zásielku odporúčame poistiť.

ROZSAH ZÁRUKY

Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého vypršala dňom uplatnení reklamácie záručná lehota. Ďalej na opotrebení veci spôsobené jej zvyčajným užívaním (napríklad zmena či opotrebenie materiálu úmerné dĺžke a početnosti užívania) a na nedostatky spôsobené nesprávnym užívaním veci či nesprávnou údržbou. U tovaru predávaného za nižší cenu sa záruka nevzťahuje na kazy, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná.
Všetky reklamácie prechádzajú dôkladnou kontrolou predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie zaniká nárok kupujúceho na akúkoľvek náhradu nákladov súvisiacich s vyriadením reklamácie.

PRÁVA PLYNÚCE ZO ZÁKONNEJ LEHOTY

Záručná lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci - spotrebiteľ novú záruku v dĺžke 24 mesiacov. Podľa charakteru kazu má kupujúci pri uplatnení záruky nasledujúce práva:
  1. Keď ide o odstrániteľný kaz, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie kazu, prípadne právo na výmenu kazového tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie neúmerné vzhľadom na povahu kazu. Pokiaľ takýto postup nie je možný, právo na primeranú zľavu s kúpnej ceny alebo možnosť odstúpení od KS.
  2. Keď ide o neodstrániteľný kaz brániaci riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu tovaru alebo odstúpení od KS.
  3. Keď ide o kaz odstrániteľný vyskytujúci sa vo väčším počtu alebo opakovane a brániaci riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného kusu alebo odstúpenia od KS.
  4. Keď ide o iné neodstrániteľné kazy a keď kupujúci nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny či na odstúpenie od KS.


ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

V prípade, že kupujúci dostane iný výrobok, ako si od predávajúceho objednal, zašle ho v pôvodnom obale späť predávajúcemu, ktorý je povinný okamžite tento výrobok vymeniť za správny. Predávajúci kompenzuje kupujúcemu nutné náklady spojené s odoslaním zásielky (poštovné).

Pri zasielaní späť je kupujúci povinný zvoliť vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Kupujúci nesie zodpovednosť za tovar až do okamihu prevzatia tovaru predávajúcim.
Swarovski original

Šperky Aurea - internetový obchod s originálnymi šperkmi Swarovski

V našom internetovom obchode Šperky Aurea Vám ponúkame možnosť pohodlného nákupu originálnych šperkov Swarovski, vyrábaných a ručne osadzovaných v dielňach tejto chýrnej firmy. Ich vysoká kvalita je spojená s výnimočnosťou a prestížou - každý šperk je jedinečným originálom, skutočnou pýchou ťažko prehliadnuteľnou vďaka svojmu ligotu a dokonalému spracovaní. Svojím zákazníkom sa vždy snažíme poskytovať špičkový servis. Ostatne, môžete sa presvedčiť sami - tešíme sa na Vás.
Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú pre jeho fungovanie dôležité.