Ochrana osobných údajov
Váš súhlas
Používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Vždy, keď poskytujete informácie prostredníctvom týchto stránok, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním predmetnej informácie v súladu s týmto Prehlásením o ochrane osobných údajov.

Aktívne poskytované informácie
Niektoré časti týchto stránok od Vás môžu vyžadovať informácie preto, aby sme Vás mohli kontaktovať (e-mailový alebo telefónny kontakt, meno, poprípade názov firmy). Budete informovaní o tom, ktoré informácie sú vyžadované a ktoré sú voliteľné.

Pasívne poskytované informácie
Pri pohybe po webovej prezentácii môžu byť isté informácie pasívne zhromažďované (tzn. získané bez toho, aby boli z Vašej strany aktívne poskytnuté) za použitia rôznych technológií (ako na prímer cookies, javascriptové merací systémy, najmä Google Analytics, a štandardné logovanie Vašich HTTP požiadaviek na strane serveru).

Váš internetový prehliadač (browser) automaticky predáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustil/a (tzv. Referrer URL), Vašu IP adresu, verziu browseru a operačného systému, ktorý Váš počítač momentálne používa, východiskové nastavenie jazyka, poprípade informácie o nainštalovaných doplnkoch Vášho prehliadača. Tieto stránky pre svoju prevádzku vyžadujú ukladanie cookies vo Vašom prehliadači. Môžete jej nastaviť tak, aby Vás informoval v okamihu, keď je cookie zaslaná, alebo cookies celkom odmietnuť či zakázať, nič menej isté časti týchto webových stránok nemusí bez cookies správne fungovať.
Chcete stránku vytlačiť?
Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.
Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.
(tento box nebude vytlačený)
Úprava stránky pred tlačou
Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.