Prehlásenie o prístupnosti
Táto webová prezentácia zohľadňuje prístupnosť a bezbariérovosť webu podľa bežne uznávaných zásad pravidiel tvorby prístupného webu a pokynov pripravených pre účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačných systémoch verejnej správy.

Prezentácia je vytvorená podľa špecifikácií vydávaných konzorciom W3C podľa použitého značkovacieho jazyka HTML 4 Transitional, HTML 5 alebo XHTML 1.1 Transitional a dodržuje syntaktickú a sémantickú správnosť.
Obsah je kompletne oddelený od štýlu pomocou kaskádových štýlov. Prezentáciu je možné používať aj na iných výstupných zariadeniach (mobilných telefónoch, hlasových čítačkách apod.).
Niektoré doplňujúce informácie (najmä dokumenty ku sťaženiu) sú na stránkach k dispozícii v iných formátoch, najčastejšie PDF. Pre zobrazení dokumentov v tomto formáte je treba mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je zdarma ku sťaženiu na stránkach spoločnosti Adobe inc., alebo iný program schopný zobraziť formát PDF.
Niektoré doplnkové či multimediálne funkcie tohto webu môžu byť vytvorené pomocou technológie Adobe Flash a môžu vyžadovať nainštalovaný doplnok do prehliadača Adobe Flash Player, ktorý je zdarma ku sťaženiu na stránkach spoločnosti Adobe inc.

Pre úplné fungovanie týchto webových stránok je nevyhnutné mať v prehliadači podporovaný a povolený JavaScript.
Chcete stránku vytlačiť?
Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.
Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.
(tento box nebude vytlačený)
Úprava stránky pred tlačou
Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.